Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
极上 极为 极乐 极化 极圈 极好 极寒 极小 极少 极度 极微 极性 极恶 极权 极端 极线 极边 极限
selected terms: 23

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ji2] (伐) اخرنی;آخرى;اخری;آخري;آخرين;اخيرى;افراطى;افراطي;بى سارى;بى شانه;تر ټولو هسك;خاتم;دپاى;دسر;ډير لوى;سپما;شديد;غائي;ليرى;متأخر;نهايت;نهايي;وريا;بې More…
2.
[ji2] (体) زار;(په);لوۍ لوۍ
3. 极上品
[ji2 shang4 pin3] (伐珇) بې جوړې;بې سارى;بې نظيره;نامتو;وتلى;متفرد
4. 极为庞大
[ji2 wei2 pang2 da4] (伐胑) تاريخي;جګ;دڅلى;دمنار;ستر;لوړ;لوى;مهم
5. 极乐鸟
[ji2 le4 niao3] (伐贾尘) هماى
6. 极化
[ji2 hua4] (伐て) پردووسره مخالفوقطبونووېشل;پردوومخالفوبرخووېشل
7. 极圈
[ji2 quan1] (伐伴) قطبي مدار
8. 极好的东西
[ji2 hao3 de5 dong1 xi1] (伐狥﹁) برابره اندازه;بس;بلنګ;بڼاو;بڼيالی;پېج مخی;پېچ مخی;پېرمخی;پيمخی;جميل;حسين;خوبرويه;خوشايند;خيالي;دلپذير;رغاوڼيز;رنګين;رنګيز;زړه More…
9. 极寒的
[ji2 han2 de5] (体碒) ارکتيک;بارده;شمالي قطب ته منسوب;شمالي قطب;كنګل;منجمد
10. 极小之物
[ji2 xiao3 zhi1 wu4] (伐ぇ) په نښه كول;په نقشه كى ديوه ځاى ښودل;دبمبارۍ دپاره هدف ټاكل
11. 极少
[ji2 shao3] (伐ぶ) اصغري;اصغري حد;اقل;اقلحد;بيخي لږ;بيخي ووړ;تر تر ټولو لږ;حد اقل;حداقل;خورالږ
12. 极少化
[ji2 shao3 hua4] (伐ぶて) پر ځای کول;كمول;كوچنى كول;لږول;وړول
13. 极度
[ji2 du4] (伐) اخرنی;آخرى;اخری;آخري;آخرين;اخيرى;افراطى;افراطي;بى سارى;بى شانه;تر ټولو هسك;خاتم;دپاى;دسر;ډير لوى;سپما;شديد;غائي;ليرى;متأخر;نهايت;نهايي;وريا;بې More…
14. 极微小的
[ji2 wei1 xiao3 de5] (伐稬) په نښه كول;په نقشه كى ديوه ځاى ښودل;دبمبارۍ دپاره هدف ټاكل
15. 极性
[ji2 xing4] (伐┦) اړپېچن;بلرغو;پرخلاف;دمثبت اومنفي بريښنا لرونكى;ضد;قطبي;مقناطيسي
16. 极恶的
[ji2 e4 de5] (伐碿) بد چاری;بدعمله;بدفعله;بدکاره;چلوس;خرجدال
17. 极权主义
[ji2 quan2 zhu3 yi4] (伐舦竡) ( هغه سياسي ګوند چې دهيواد ټولې واګي په خپل لاس كې نيسي اونور ګوندونه له منځه وړي لكه فاشيستي ګوند);ټوټا ليټار;ټوټاليټارى;ټولواك;دټولواكۍ More…
18. 极权主义
[ji2 quan2 zhu3 yi4] (伐舦竡) زورواكي;يوګوندي حكومت
19. 极端
[ji2 duan1] (伐狠) اخرنی;آخرى;اخری;آخري;آخرين;اخيرى;افراطى;افراطي;بى سارى;بى شانه;تر ټولو هسك;خاتم;دپاى;دسر;ډير لوى;سپما;شديد;غائي;ليرى;متأخر;نهايت;نهايي;وريا;بې More…
20. 极端地
[ji2 duan1 de5] (体狠) په غير عادي ډول