Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
构想 构成 构造
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 构想
[gou4 xiang3] (篶稱) احساسول;برداشت کول;بلار بيدل;پوهېدل;پوهيدل;پيېدل;تصور كول;تصورول;تکيه کېدل;درکول;زړه ته لوېدل;سر پرې خلاصېدل;عقيده لرل;فكر كول;ګروهېدل;ګومان کول;نس;(اولاد په);ول;فهمول;متصور More…
[gou4 cheng2 de5] (篶Θ) انتخاب كوونكى;انتخابوونکی;تركيبوونكى;تشكيلوونكى;داساسى قانون جوړوونكى;موسس;مرکب;بنسټګر;داساسي قانون د بدلولو يا جوړولو د حق خاوند
3. 构造
[gou4 zao4] (篶硑) اباتول;ابادول;استوارول;اوبدل;اودل;اوول;تركيبول;تنظيمول;جوړول;چل جوړول;خټې کول;دایېرول;دلتا;راسأ;سازول;ودانو;ودانول;چر;انشا;برپا
4. 构造上的
[gou4 zao4 shang4 de5] (篶硑) تعميري;مثبت;تعميراتي;جوړوونكى;رغنده