Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
析取 析疑
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 析取
[xi1 qu3] (猂) (څخه);(دچاقول ياليك);استخراجول;اقتباس كول;ايستل;باسل;پاټکی;پارچه;تالنده او برېښنا;ټک کول;ټولټال;جاهليت;جوهر;چېوهل;ډز More…
2. 析疑
[xi1 yi2] (猂好) امنا;انګڅه;بيلول;پتېيل;پتېينه;پرې کول;پرېکړه ليک;پرېکړون;تجزيه كول;تحليلول;تړۍ تړل;تکل;ځبل;حل كول;حل کول;حلول;غوڅه;فيصله کول;فيصله ليک;فيصله More…