Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
枕于 枕垫 枕木 枕梁
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zhen3] (狤) بالښت;پربالښت تكيه كول ياسر ايښودل;پشتي;څنګ واښی;څنګوېږدی;ډډږۍ;ډډۍ;سروېږدی;سروېښت;سرويږ دى;ګدۍ;ګډوزی;ګرندی;ګړبوزی;متکا;سروېږد;ډډی
2.
[zhen3] (狤) ړنګى;اله More…
3. 枕于
[zhen3 yu2] (狤) بالښت;پربالښت تكيه كول ياسر ايښودل;پشتي;څنګ واښی;څنګوېږدی;ډډږۍ;ډډۍ;سروېږدی;سروېښت;سرويږ دى;ګدۍ;ګډوزی;ګرندی;ګړبوزی;متکا;سروېږد;ډډی
4. 枕垫
[zhen3 dian4] (狤乖) بالښت;پلول;په ځاى كى ساتل;په خپل ځاى درول;زغلول;يو اوږدنرى بالښت يا سرويږدى چه دبسترى له يوه سر نه بل سرته ور سيږى;ګدۍ
5. 枕木
[zhen3 mu4] (狤れ) تراورس;(لكه داورګاډى پټلى);اړم يا دړه چې بل شى;پرې تكيه كيږي;خوب وړى;ويدېدونکی;ويديدونكى
6. 枕梁
[zhen3 liang2] (狤辩) ايرم;ایرم;ايړم;رېړم;ريمان ◊ [zhen3 liang2] (狤辩) ايرم;ایرم;ايړم;رېړم;ريمان