Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
某处 某时 某物
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 某处
[mou3 chu4] (琘矪) تقريبأ;څه نا څه;څه نه څه;يو چېرې;يوچېرته;يوچيرې;چېري
2. 某时
[mou3 shi2] (琘) عنقريب;کله کله;متناوب;يووخت
3. 某物
[mou3 wu4] (琘) په پوري;څه وڅه;پرخوا;پر… باندي تاثير کول;عائد;ټپساری;يوڅه;رويه;مايل