Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
柱基 柱面
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 柱基
[zhu4 ji1] (琖膀) ( قاعده );پوښ;دمجسمى ياستنى كر سى;غلاف;ليندکۍ
2. 柱面
[zhu4 mian4] (琖) څلندر;استوانه;سلندر;سلنډر;لوړکی