Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
桦木 桦条 桦树
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[hua4] (眷) پوست پى ښوى او په اسانى ترينه بېليږى;دبوټو يو فاميل چه څانګى لرګى لرى
2. 桦木
[hua4 mu4] (眷れ) پوست پى ښوى او په اسانى ترينه بېليږى;دبوټو يو فاميل چه څانګى لرګى لرى
3. 桦条
[hua4 tiao2] (眷兵) پوست پى ښوى او په اسانى ترينه بېليږى;دبوټو يو فاميل چه څانګى لرګى لرى
4. 桦树
[hua4 shu4] (眷攫) پوست پى ښوى او په اسانى ترينه بېليږى;دبوټو يو فاميل چه څانګى لرګى لرى