Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
梅子 梅干 梅色
梅干
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 梅干
[mei2 gan4] (宾稦) ( دڅانګو;ارغنج;اصلاح كول;اّلو بخارا;الوبخارا;الوچه;آلوچه;پريكول;تراشل;چنډل;سر کول;سکستل;سکښتل;سينګارول;غرغښتی;قلمول;کلم کول;کلمول;کونډی کول;منډوكو );وچ اّلو;شاخه بري;پوجي