Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
棉的 棉纸 棉缎 棉花
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[mian2] (粗) ريشه;کربسکه;پخته;الوان;پنبه;پومبه;تاريز;سپڼسى;کاربېسکه;کربسه;کربوسکه;کربوسکی;مالوچ;نخي;سپڼسين;پنبه يې، پنبئي;خامتايي;کنټکين;کنډکين;کړکين;تاري;ساني;تونبيا;جرړه
2. 棉的
[mian2 de5] (粗) ريشه;کربسکه;پخته;الوان;پنبه;پومبه;تاريز;سپڼسى;کاربېسکه;کربسه;کربوسکه;کربوسکی;مالوچ;نخي;سپڼسين;پنبه يې، پنبئي;خامتايي;کنټکين;کنډکين;کړکين;تاري;ساني;تونبيا;جرړه
3. 棉纸的
[mian2 zhi3 de5] (粗) ريشه;کربسکه;پخته;الوان;پنبه;پومبه;تاريز;سپڼسى;کاربېسکه;کربسه;کربوسکه;کربوسکی;مالوچ;نخي;سپڼسين;پنبه يې، پنبئي;خامتايي;کنټکين;کنډکين;کړکين;تاري;ساني;تونبيا;جرړه
4. 棉缎
[mian2 duan4] (粗絭) اطلس وزمه ټوكر;يوډول وړين يا نخى ټوكر چې داطلس په شان ځليږي
5. 棉花
[mian2 hua5] (粗) ريشه;کربسکه;پخته;الوان;پنبه;پومبه;تاريز;سپڼسى;کاربېسکه;کربسه;کربوسکه;کربوسکی;مالوچ;نخي;سپڼسين;پنبه يې، پنبئي;خامتايي;کنټکين;کنډکين;کړکين;تاري;ساني;تونبيا;جرړه