Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
植物 植被
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zhi2] (从) ماشين شاپ;زرغونيز;ترکودی;( لكه بوټى واښه;اړه;استقرار;استوګ;اعمالات خانه;بوټى;بوټی;پستونه;پوستونه;تركودى );تسليخ;تطبيقول;تيارول;ټېکاوېدنه;ټېکېدنه;چارځی;چرلاو;چيخل;درول;دستګاه;رشتيا More…
2. 植物
[zhi2 wu4] (从) ( دنبات );بې ښې ژوند;زرغونوالى;شنيلى;غير فعال ژوند;نبات;نباتي ژوند;وده;غوېښکى
3. 植物
[zhi2 wu4] (从) ماشين شاپ;زرغونيز;ترکودی;( لكه بوټى واښه;اړه;استقرار;استوګ;اعمالات خانه;بوټى;بوټی;پستونه;پوستونه;تركودى More…
4. 植物学
[zhi2 wu4 xue2] (从厩) پنی;پښۍ;هريړه;جينجړ;زاربوټى;شببو;شپنغود;جوانوان;کاره;موز;زارزنګۍ;بشکه;هلم;جلغوزه;شنه هريړه;شلمدنه;شانى;بېر;تومنه ګياه;ګلو;لونيک;خوساوژه;باړک;کاروان More…
5. 植物学家
[zhi2 wu4 xue2 jia1] (从厩產) بوټي پوهاند;نبات شناسي;بوټپوهاند;بوټى پېژندونكى;نبات;بوټی
6. 植物群
[zhi2 wu4 qun2] (从竤) فلور;(تاريخى);دورې بوټى;ديوې سيمې يا
7. 植被
[zhi2 bei4] (从砆) ( دنبات );بې ښې ژوند;زرغونوالى;شنيلى;غير فعال ژوند;نبات;نباتي ژوند;وده;غوېښکى