Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
椽子 椽条
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 椽子
[chuan2 zi5] (蒈) لاړی;چاڼه;شيروانى;ګوښه;ملى;يوه مايله ويشه ياتمبه چه په هغه باندى چت تكيه كيږى;دستک;پاشتک;دستکی;شاهتير;قينچي;ډانډۍ
2. 椽条
[chuan2 tiao2] (蒈兵) لاړی;چاڼه;شيروانى;ګوښه;ملى;يوه مايله ويشه ياتمبه چه په هغه باندى چت تكيه كيږى;دستک;پاشتک;دستکی;شاهتير;قينچي;ډانډۍ