Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
楔形
楔形文 楔形物
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[xie4 xing2 wu4] (筏) ترخځ;پاله;بدلون رواوړلونكى چاره;پانه;پانه وركول;پانه وزمه;په پانه كلكول;چخېدنه;ځان نښلول;سپېته;سپيته;سپيته چول;شپېته;شپيته;فانه;لار جوړونه;لارپرانيستونكى اقدام;هپ سپينه More…