Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
楔形
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xie1] (筏) ترخځ;پاله;بدلون رواوړلونكى چاره;پانه;پانه وركول;پانه وزمه;په پانه كلكول;چخېدنه;ځان نښلول;سپېته;سپيته;سپيته چول;شپېته;شپيته;فانه;لار جوړونه;لارپرانيستونكى اقدام;هپ سپينه ټينګول;هغه More…
[xie1 xing2 wen2 zi4] (筏ゅ) مېخي;ميخى خط
3. 楔形物
[xie4 xing2 wu4] (筏) ترخځ;پاله;بدلون رواوړلونكى چاره;پانه;پانه وركول;پانه وزمه;په پانه كلكول;چخېدنه;ځان نښلول;سپېته;سپيته;سپيته چول;شپېته;شپيته;فانه;لار جوړونه;لارپرانيستونكى اقدام;هپ سپينه More…