Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
楼上 楼下 楼厅 楼层 楼道 楼阁 楼面
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[lou2] (加) هغه څه چې په تاريخ اوكيسو كښي نمانځل كيږي
2. 楼上
[lou2 shang4] (加) (منزل;باندې;برسېره;پاس;پورته منزل;پوړ)
3. 楼上
[lou2 shang4] (加) امبار;با لاخانه;پاړمنج;چته;دكور يا حويلى برخه چه تر چت لاندى وى;دوهم منزل;سوپ
4. 楼上的
[lou2 shang4 de5] (加) (منزل;باندې;برسېره;پاس;پورته منزل;پوړ)
5. 楼下
[lou2 xia4] (加) ترلاندې;ښکته;لر;کښته ◊ [lou2 xia4] (加) ترلاندې;ښکته;لر;کښته
6. 楼厅
[lou2 ting1] (加芔) نيمکی;(لكه دتياتر);ارېکی;بالكون;بالکن;برنډه;كټاره لرونكى برنډه;لوژ;بالاخانه;منډو
7. 楼层
[lou2 ceng2] (加糷) پرمځكه ويشتل;پرې ايستل;پرېيستل;پوړ;چوکول;حد اقل;څملول;خاوره;را پرې ايستل;طبقه;غولى;فرش;فرش كول;لاندېستل;ماته وركول;منزل;درک;پړ;مزکه;ځمکه;دخبرواجازه;دولسي جرګې دغونډې د ترسره More…
8. 楼道
[lou2 dao4] (加笵) بړمسک;بړنګ;دالان;دهلېز;دهليز;ډېوډۍ;رواق;سېبات;كور يدور;وټګی;ورپرده;راهرو;ډيوډۍ;سرنګی
9. 楼阁
[lou2 ge2] (加徽) پاويليون;تامبه;تنبو;خېمه;شمه;غرفه;کپړکی;کوټۍ;لويه خيمه;نندارتون;هغه ودانۍ چې دلوبوپه ډګر كښې دنندارچيانو دپاره جوړه شوى وي;کشک;غژدي;غُرفه
10. 楼面
[lou2 mian4] (加) پرمځكه ويشتل;پرې ايستل;پرېيستل;پوړ;چوکول;حد اقل;څملول;خاوره;را پرې ايستل;طبقه;غولى;فرش;فرش كول;لاندېستل;ماته وركول;منزل;درک;پړ;مزکه;ځمکه;دخبرواجازه;دولسي جرګې دغونډې د ترسره More…