Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zha4] (篰) (څخه);(دچاقول ياليك);استخراجول;اقتباس كول;ايستل;باسل;پاټکی;پارچه;تالنده او برېښنا;ټک کول;ټولټال;جاهليت;جوهر;چېوهل;ډز More…
2.
[zha4] (穋) تعذيبول;تيرى كول;زياتی کول;ښکېل کول;ښکېلول;شکنجه کول;شکنجه ورکول;ظلم كول;عذاب ور کول;عذابول;غاوول;فشار اچول;کړول;دو More…