Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
横卧 横扫 横断 横的 横躺 横过 横靠
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[heng4] (绢) باغي;بغاوت کوونکی;بې انتظامه;بې مالګې;ججه;ځيلى;زړې جامې;سرزورى;سرغړاند;سرغړاندی;سرغړانه;سرغړوونکی;سرغړوونی;سرکښ;سرکش;سرواخی;شرير;شڼ;شوخ;عيب لرونکی;عيبجن;عيبناک;عيبي;غاړه More…
2. 横卧
[heng2 wo4] (绢) استراحت كول;تليه كول;څملاستل;زغلول;كتول;كتيدل;كږول;كږيدل
3. 横扫
[heng2 sao3] (绢苯) له منځه وړل
4. 横断
[heng2 duan4] (绢耞) پوري وتنه;پوري واته;تقاطع;چارايي;دتقاطع ځاى;عبور;هغه ځاى چه هلته لارى يا كوڅې يو بل سره قطع كوى;غليلاک;څلورلاره;اختلاط;معبر;ګذار;پی
5. 横的
[heng2 de5] (绢) باطلول;په بېړۍ كې;په پساره;په پساره ايښودل شوى;په عرض;خمن;دماڼو ګانو دكښېنستلو تخته;شنډول;عرضي;ګرګر;لاره بندول;له يوې څنډي تر بله څنډى;مايل;خار;خُنثى كول
6. 横躺
[heng2 tang3] (绢仅) کوچ;انتي تېز;اوبجنول;اوږدول;پرې ايستل;پرېيستل;په كلماتو اظهار ول يا څرګندول;په كوچ كې غزېدل;چخړوبنول;خچړوبن کول;داستراحت ځاى;دخوب كټ;سيټ;غځول;كوچ
7. 横过
[heng2 guo4] (绢筁) بل خوا;پورې;پورې خوا;ترمينځ
8. 横靠
[heng2 kao4] (绢綼) په څنګ;قريباً;لاس;پوري ووري;جخت