Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
歉岁 歉年 歉然
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[qian4] (簆) اسکېرلى;ايڼ;بته;بې ځواکه;بې سېکه;بې طاقته;بې قوته;بې کونګه;بې متره;توتکۍ ګل;جاډنګ;خساره;ړانجا;زبون;سست;ضعيف;طبل;عيب لرونکی;عيبناک;عيبي;کراکنډه;کږندی;کږوبی;کړاغند;کړغ;کم More…
2. 歉岁
[qian4 sui4] (簆烦) کبيسه
3. 歉年
[qian4 nian2] (簆) کبيسه
4. 歉然
[qian4 ran2] (簆礛) مدافعوي دپښيماني سره;معذرت غوښتونكى