Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
武器 武断 武装
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[wu3 qi4 ku4] (猌竟畐) دوسلوجوړول اوپراختيا;وسله;وسلې
[wu3 duan4 de5] (猌耞) په خودسرانه توګه
3. 武装
[wu3 zhuang1] (猌杆) ;ملاتړ
4. 武装部队
[wu3 zhuang1 bu4 dui4] (猌杆场钉) وسله لرونکی;وسلوال;مسلح;توان;وسله وال ځواكونه