Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
死亡 死命 死地 死板 死活 死的 死脑 死记 死面 死鬼
死记 死记硬
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 死记
[si3 ji4] (癘) (په خوړو);(لكه دا زموينى دپاره);اپېلل;بردمول;په بېړه مطالعه كول;په خوړو ډكول;پېمدل;ټنډول;چاغول;چاغېدل;څربول;خرټول;ډکول;ژرژر خوړل;سيخل;شلنډول;غړچ وهل
2. 死记
[si3 ji4] (癘) ضابطه
3. 死记硬背
[si3 ji4 ying4 bei1] (癘祑串) بې فكره عمل;په ميخانكې ډول يا دونه;دتوتي غوندې يادونه;دعادت له مخې