Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
母亲 母机 母权 母牛 母猪 母畜 母系 母道 母音 母马 母鸡
selected terms: 12

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 母亲
[mu3 qin1] (ダ克) مورا;اتکړه;اتکو;ادکو;ادې;اصل;ببو;بچی راوړل;بچی زېږول;بنسټ;تولدول;زېږول;مور;مورينکه;مورينه;والده;بابۍ
[mu3 qin1 de5] (ダ克) خاله;دمور له خوا;مورنۍ;مورنى;مورنی
3. 母机
[mu3 ji1] (ダ诀) دستګا،دستګاه;کارښت
4. 母权制
[mu3 quan2 zhi4] (ダ舦) مور سالاري;مورواکي;دښځوواكمني;مورواكي
5. 母牛
[mu3 niu2] (ダ) اچۍ;بېدول;خوشايي;ډاړول;غوا;وېرول;ګاني
6. 母猪
[mu3 zhu1] (ダ睫) اغزن;بخار;بربڼد;تخم شنل;جوړ جاړی کول;جيره;جيغه;چيخل;خوګه;کرکول;کرل;ماماغواګۍ;مته;نوستل;شيندل;تخم رېزي;تخم;پاشل;کښت;كرل
7. 母畜
[mu3 chu4] (ダ痓) ننګښی;مرند;تګير;(دحيواناتو);ارلۍ;بنچه;بند;بوچړی;پټم;پرش;ترازه;تړ;ټېله;خنډ;ډم;ډمول;سد;شانټۍ;شنټۍ;کنجرخ;کوړم;مور;مورينه;وسته;وند;سپيازه
8. 母系
[mu3 xi4] (ダ玒) خاله;دمور له خوا;مورنۍ;مورنى;مورنی
9. 母道
[mu3 dao4] (ダ笵) لنګتون;مور نى;مور ولي;مورنى خوى يا صفت;موروالی;ولادي;امومت
10. 母音
[mu3 yin1] (ダ) آوازدار;د علت توری;دعلت تورى غږ وال تورى;ږغن;ږغوال;ږغيږ;ږغيز;غږن;غږوالا;غږيز;مصوت
11. 母马
[mu3 ma3] (ダ皑) ماديانه;چاله;آس;اسپه;آسپه;اسېمه;ماديانه ګوره خره
12. 母鸡
[mu3 ji1] (ダ蔓) چرګه;د كورنيو مرغانو ښځينه جنس