Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
毕业
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 毕业
[bi4 ye4] (拨穨) ( دتحصيل څخه );درجه بندى;فراغت
[bi4 ye4 dian3 li3] (拨穨ㄥ搂) ( دتحصيل څخه );درجه بندى;فراغت
3. 毕业生
[bi4 ye4 sheng1] (拨穨ネ) ددرجې خښتن;درجه لرونكى شى;دزده کړو څخه فارغ;فارغ;فارغ التحصيل;لېسانسه
4. 毕业生的
[bi4 ye4 sheng1 de5] (拨穨ネ) ددرجې خښتن;درجه لرونكى شى;دزده کړو څخه فارغ;فارغ;فارغ التحصيل;لېسانسه
5. 毕业证书
[bi4 ye4 zheng4 shu1] (拨穨谍) پتليک;برې ليك دتحصيل سند;برى ليک;بری ليک;دپلوم;ديپلوم;ډګري;ډيپلوم;سند;شهادتنامه;بري ليک;ليسانس;فارغ التحصيلي