Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
永世 永久 永垂 永存 永恒 永生 永远
永久 永久性
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 永久
[yong3 jiu3] (ッ) ابدى;ابدي;بې انتها;بې پايه;بېحده;پاتندوی;پايښت;تل پايدونكى;تلپاتې;تلپايند;تلژوندی;تليز;ټينګ;ټينګتيا;جاوېدان;جاويد;جاويداني;دايمي;عمري;غيرمتناهي;کڼيا;لا More…
2. 永久
[yong3 jiu3] (ッ) بلاتوقف;بې وقفې;تل;تل تر تله;تلمدام;دايم;دايماً;دتل دپاره;شامدام;هميشه;تلمدام تل مدام;ابد;همېشه توب;ابداً;ترتلو;همېشه;عمري
3. 永久性
[yong3 jiu3 xing4] (ッ┦) بلاتوقف;بې وقفې;تل;تل تر تله;تلمدام;دايم;دايماً;دتل دپاره;شامدام;هميشه;تلمدام تل مدام;ابد;همېشه توب;ابداً;ترتلو;همېشه;عمري