Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
永世 永久 永垂 永存 永恒 永生 永远
永存
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 永存
[yong3 cun2] (ッ) ابدى;ابدي;پاتندوی;تل پا ييدونكى;تلپاتې;تلپايند;تليز;جاوېدان;جاويد;جاويداني;زوال نه More…