Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
污染 污痕 污辱
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[wu1] (γ) بدبويول;بې پته كول;بې عزته كول;پرېډ;پليتول;تنګه وت يا تنګه دره;تنګى;تېرندود;جوټه کول;چټلول;خرابول;خيرنول;رسم More…
2. 污染
[wu1 ran3] (γ琕) آلوده;تتړ;جنب;خيرن پيرن;کثيف;ککړ پکړ;ککن;مردار مړی;ملوث;کرغېړن;مخلوط
3. 污痕
[wu1 hen2] (γ勃) (لكه درنګ);بدنامول;پړنګ;پلونه;په شرمو شرمول;پېغور ګرځېدل;تتول;تياره كول;ټپی;ټکى;چکل;څښل;څکل;څېښل;خاپ;خاپي;خال;خپی;داغ;داغ ګرځېدل;دبدنامۍ تور;دغې More…
4. 污辱
[wu1 ru3] (γ癲) پيكه كېدل;پيكه والى;پيکه توب;تتول;خړول;خوپېدل;راغ