Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
汽化 汽缸 汽艇 汽车
2. 汽缸
[qi4 gang1] (═) څلندر;استوانه;سلندر;سلنډر;لوړکی
3. 汽艇
[qi4 ting3] (═弗) خوځيدونكى موټر;ماشيني بيړۍ
4. 汽车的
[qi4 che1 de5] (═ó) موتور;انجن;ځکه;ځکه چې;ددې کبله;له دې کبله;له دې لامله;ماشين;موټر;موټري;چورلاو;چرلاو;حرکتي;حرکت
5. 汽车行列
[qi4 che1 hang2 lie4] (═ó︽) په موټروياموټرسايكلوبدرګه