Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
沙丁 沙丘 沙土 沙岗 沙岩 沙拉 沙文 沙暴 沙沙 沙漠 沙皇 沙鱼 沙龙
沙鱼
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 沙鱼
[sha1 yu2] (‵辰) شارک;ارغاړيز;ازمار;برګېده;ټګ;ټګمار;ټګونکی;ټیټالی;چموکی;درغل;درغلندی;درغلی;دروهلی;دغل;دوپه;دوکه مار;ډوکه مار;سمندري More…