Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
沙丁 沙丘 沙土 沙岗 沙岩 沙拉 沙文 沙暴 沙沙 沙漠 沙皇 沙鱼 沙龙
selected terms: 16

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[sha1] (‵) شګه;په ريګو پوښل;په شګه موښل;په شګو ډكول;تر شګو لاندى كول;رېګ;ريګ;ريګ مالول;سال
[sha1 ding1 yu2] (‵辰) ( چې دتېلو سره په ډبلۍ كې ساتل كيږى );خينټۍ;وړوكى كب
3. 沙丘
[sha1 qiu1] (‵) غټه;(ريګو);برهانه;ټوبخی;دسيند دغاړى شګلنه غونډۍ;دشګو;غونډۍ چه باد جوړه كړې وى;رېګي;سره
4. 沙土
[sha1 tu3] (‵) شګلنه;شګۍ;شوبله
5. 沙岗
[sha1 gang3] (‵盺) سره
6. 沙岩
[sha1 yan2] (‵━) ريګلن كاڼى;شګلن كاڼى
7. 沙拉
[sha1 la1] (‵┰) سلا ته;سلاته;سلاټه;کاوو
8. 沙文主义
[sha1 wen2 zhu3 yi4] (‵ゅ竡) شووينيزم;غرور;شاونيزم
9. 沙暴
[sha1 bao4] (‵忌) منګسۍ;بړبښکۍ;بوړبکۍ;ول;طوفان
10. 沙沙
[sha1 sha1] (‵‵) شڼ شڼ;کښکی;(هغه ږغ چي دنرى شمال دلګيدو په اثر په پاڼو كې پيداكيږي);به شڼهار راتلل;څاروى پټول;دڅاروو غلاكول;سغ;شرنګهار;شرنګهار كول;شڼهار;شڼهار More…
11. 沙沙声
[sha1 sha1 sheng1] (‵‵羘) شڼ شڼ;کښکی;(هغه ږغ چي دنرى شمال دلګيدو په اثر په پاڼو كې پيداكيږي);به شڼهار راتلل;څاروى پټول;دڅاروو غلاكول;سغ;شرنګهار;شرنګهار كول;شڼهار;شڼهار More…
12. 沙漠
[sha1 mo4] (‵簔) ولخه;استحقاق;اورغو;بټ بېديا;بېديا;بيابان;بياباني;پرېښودل;پرېښوول;ترکول;تښتېدل;تګلی;ټټنګ;چول;څورګه;دښت;دشته;دشګو More…
13. 沙漠的
[sha1 mo4 de5] (‵簔) ولخه;استحقاق;اورغو;بټ بېديا;بېديا;بيابان;بياباني;پرېښودل;پرېښوول;ترکول;تښتېدل;تګلی;ټټنګ;چول;څورګه;دښت;دشته;دشګو More…
14. 沙皇
[sha1 huang2] (‵) ( روسي امپراتور );تزار;څار;زار;سلطان;تزاري
15. 沙鱼
[sha1 yu2] (‵辰) شارک;ارغاړيز;ازمار;برګېده;ټګ;ټګمار;ټګونکی;ټیټالی;چموکی;درغل;درغلندی;درغلی;دروهلی;دغل;دوپه;دوکه مار;ډوکه مار;سمندري More…
16. 沙龙
[sha1 long2] (‵纒) تالار;د جرګى تالار;د ژونديور سامانو د اثارو ښودنه;دالان;دغونډى لويه خونه;سالون;صالون