Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
沥青
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[li4] (脀) څاڅکى;څڅواکی;څڅوېکی;څڅېدل يا څڅول;څک;څکواکی;څکول;ځنځول;دړی;زرامی;زنزاوی;زنزل;زنزېدل;قطره;کتره;کتره کتره;ننول;ننېدل;نينول;نينېدل;څڅول;راتويېدل;څڅېدل;څڅوبى
2. 沥青
[li4 qing1] (脀獵) ( آواز );( لكه خيمه );اوږده;اوږدوالى;پترولواونورونه پاتي كيږى;پورته غور ځونه;چوړيل;ځوړ;داوازجګوالى;دردول;درونه;ړانځړه;ړانزړه;زرنځه;زرڼه;ژاوله;ستا;سريښناكه ماده چه دتار More…
3. 沥青
[li4 qing1] (脀獵) هغه شى چه بيټو مين ورسره ګډوى