Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
沿 沿海 沿着 沿行
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 沿
[yan2] (猽) اطاعت كول;بشاړې کول;پسې اخيستل;پښې;(پسې لوڅول);پل وهل;پېښې کول;تعقيبول;تقليد كول;تقليدول;څارل;ځغلول;د خولې پېښې کول;درك كول;رېشل;کاپي کول;منتج كېدل;منل;مراقبت
2. 沿
[yan2] (猽) پرې;په;سره;کښى;په څنګ
3. 沿海
[yan2 hai3] (猽) ساحلي
4. 沿着
[yan2 zhe5] (猽帝) (چه دسيند داوبو دڅپو په اثر هسكه شوې وې);پت;پر مځكه سر بېره ټيټ;پستې بڼكى;ښکته;كڅه;كښته;کرک;کښته;کورک;کوز;لاندې خوا;لر;لوايي;هسكه مځكه;مخ کښته;لاندي;پخه;راپورته;سرپه More…
5. 沿行
[yan2 xing2] (猽︽) اطاعت كول;بشاړې کول;پسې اخيستل;پښې;(پسې لوڅول);پل وهل;پېښې کول;تعقيبول;تقليد كول;تقليدول;څارل;ځغلول;د خولې پېښې کول;درك كول;رېشل;کاپي کول;منتج كېدل;منل;مراقبت