Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
法典 法制 法国 法官 法定 法宝 法式 法律 法衣 法语
法官
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 法官
[fa3 guan1] (猭﹛) قدردان;اټكلول;بلد;پېژاند;پېژندونکی;حكم;حکم;فيصله كول;قاضى;قاضي;قضاوت كول;قضاوت كوونكى;کوډکه;محاکمه کول;منصف;مېجسټرېټ;نياوی;جج;پيغورول;انګېرل;ترټل;حَكَم;حكميت كول;ګومان كول;نظر More…