Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yong3] (猘) آببازي;آببازي کول;اوبازي;بهير;په لامبو پورې وتل;تارۍ;تاری;تودوبن;تودوبی;جريان;حمام;ډانډوکۍ;سرچكروهل;سرګرځېدل;غسل;غسل کول;ګنګسېدل;لامبا;لامبل;لامبنه;لامبو;لامبو وهل;لامبو More…
2.
[yong3] (猘) لامبنه;آببازي;اوبازي;تارۍ;تاری;ډانډوکۍ;لامبو;لامبو وهنه;لمبو