Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
洄游
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[hui2] (蟱) الغاو تلغاو;اله ګوله;برج;بړبوکۍ;بوبوره;بوربوکۍ;بوړبوکۍ;بيړه;په تلو اروړل;په تلوار تلل;په ګړند يتوب تلل;پېره;پېڼه;تلوار;چورلک;چورلندی;چورلول;چورلېدل;چورلېدنه;څرخ;څرخ خوړل;څرخکې More…
2. 洄游
[hui2 you2] (蟱笴) ليښ;كوچ;لېږد;لېږدنه;لېږدونه;لېږدېدنه;لېږدېده;لېښ;لېښنه;لېښېدنه;لېشنه;ليږد;مهاجرت;هجرت;ولښه;کوچ