Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
洒水 洒香
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[sa3] (蟬) بچول;برالاکول;بهول;بيول;بيېدل;پرده يورته کول;تلول;تويول;تويېدل;جاري کول;جوتول;رډول;سفاک;شندل;شوړول;کښېيستل;لونېدل;دوړېدل;شړېدل;پاشل;هغه دغه;رژول
2. 洒水
[sa1 shui3] (舩) آبياري;ابخوره;چړقاو;پاشي;پڼه
3. 洒香水于
[sa3 xiang1 shui3 yu2] (舩) بوى;خوشبويه کول;خوشبويي;ښه وږم;عبير;عطر;معطرکول;شميمه;ابير