Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
洗剂 洗印 洗发 洗头 洗涤 洗碗 洗礼 洗脸 洗衣
洗碗
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 洗碗
[xi3 wan3] (瑍窲) اچه کول;بهارۍ;بهری;پاکول;پرېمينځونکی;پېجاوول;پېچاوول;جارو;دټوټو اوسپڼسيو هغه غونډارى چې غولى په پاكيږي;رېبځ;رېبځونی;رېبز;سوتره کول;صفا کول;کويل;مانج کول