Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
洿
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 洿
[wu1] (蟫) څوکه;خوهل;ژورول;سادين کول;سادينول;قلبه کول;ګوګول;كيندل;كينل;کارول;کنستل;کنودل;کيندل;کينل;کيننه;کندل;تسکوره;بوښتول;سوړی;اړول;لړل
2. 洿
[wu1] (蟫) ګنداو;ګوړوبی;ګړوبی;کرغېړن