Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
浴巾 浴衣
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yu4] (疍) اندرېيل;پرېمينځل;پرېولل;پرېوينځل;خوشتېدل;خيشت بيشت كيدل;خيشتېدل;دلمبلو اوبه;غسل;غسل کول;غسل ور کول;لامبل;لمبل;لمبول;لمبېدل;لمبېدنه;لمبيدل;لمدېدل;لندېدل;مانج کول;مانجېدل;مينځل;هر هغه More…
2.
[yu4] (疍) لمبلځی;تشت;تودوبن;تودوبی;ټب;حمام;حمام کول;خومره;دلمبلو او په هر هغه مواد چه كه نور اجسام پكې واچول شى تاثير ور باندى كوى;طاس;غسل;لامبا;لګن;لمبا;لمباځی;لمبل ځای;لمبل More…
3. 浴巾
[yu4 jin1] (疍) تازر;لنګ
4. 浴衣
[yu4 yi1] (疍︾) دحمام چپنه