Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
液体 液化 液态 液晶
液态水
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ye4 tai4 shui3] (睪篈) لندوالی;ابلون;اوبجن;اوبړن;اوبلن;بهېدونی;پخسيه;چیستکی;مايع;نروب;سايل;رقيق;ړنګى