Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
淋浴 淋溶 淋病
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 淋浴
[lin2 yu4] (睴疍) شاور;( لكه پيسې يا لطف );(لكه دباران ياږلۍ);اورښت;اورول;اورېدل;اوريا;اېشمه;ايمال;باجړ;باران;باران اورېدل;باران کېدل;برف More…
2. 淋溶
[lin2 rong2] (睴坊) پر ېولل;په دى توګه يو شى لاسته راوړل;په يوه عمليه سره ديوه شى څخه دبل شى لاس ته راوړل;تراوبو ايستل;فلټر كول
3. 淋病
[lin4 bing4] (睴痜) څوځی;سوراک;سوزاک;سوی