Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
淬火 淬硬
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 淬火
[cui4 huo3] (瞗) (دتندي);(لكه داور);ارضا کول;بخښل;برېدل;بوربک;پړول;تراک ماتول;تسكينول;څملول;خېشتول;زيندۍ کول;سړول;شکست ورکول;فتح کول;ګل کول;ګولول;لاس برېدل;لاندېستل;لرول;ماتول;ماتې More…
2. 淬硬
[cui4 ying4] (瞗祑) آب;پټخېدنه;کروړونګ;کروړونه;کروړېدنګ;کروړېدنه;کلکېدنګ;کلکېدنه;کلکېده;جمود;آبداري;انجماد