Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
渡假 渡航 渡船 渡蜜
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[du4 jia4 sheng1 di4] (寸安秤) تفريح ګاه;التجا;توسل;ځېرمه;رجوع;رغي;زېرمه;سرب;مراجعت;مراجعه;مراجعه كول;هڅه كول;ورتلل;وزله;وسيله;رجوع كول;مخ وراړول;مخه كول
2. 渡航
[du4 hang2] (寸) پوري وتنه;پوري واته;تقاطع;چارايي;دتقاطع ځاى;عبور;هغه ځاى چه هلته لارى يا كوڅې يو بل سره قطع كوى;غليلاک;څلورلاره;اختلاط;معبر;ګذار;پی
3. 渡船夫
[du4 chuan2 fu1] (寸差ひ) نقل کوونکی;مهاڼی;جاله وان;بېړۍ وال
4. 渡船工人
[du4 chuan2 gong1 ren2] (寸差) نقل کوونکی;مهاڼی;جاله وان;بېړۍ وال
5. 渡蜜月
[du4 mi4 yue4] (寸籩る) چې ترواده وروسته يې ناوې له مېړه سره په يوه ځاى كې تيروي;دعسلو مياشت تېرول;عسل مياشت;(د);شهرالعسل;مياشت