Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
渴想
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ke3] (戴) تږى;تږی;تنده غری;توسند;ساړ;لېوال
2. 渴想
[ke3 xiang3] (戴稱) آرزومندي;ارمان;ارمانجن;بخل;پامته;تخڼک;تلوسه;تمه;حرص;حسادت;حسد;خورمنځ;رخه;رغبت;طلب;غوښتنه;کروته;ليوالتو ب