Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
湮灭
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 湮灭
[yan1 mie4] (大防) پپناکول;پوپنا كول;پوپنا کول;تالا كول;تبا کول;چټونه;چوړول;ديپرېشن;ډبرول;لاړول;لغو كول;له منځه وړل;محوه کول;نابودول;نستول;نشت كول;نشتول;لمر More…