Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
溃乱 溃疡 溃裂 溃逃
溃逃
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 溃逃
[kui4 tao2] (检発) تېښته;(لكه دمرغانو);الوتنه;الوته;په ودانۍ كې ددوو پوړو تر منځ زينى;ترړه;تښتېدنه;تښتېده;تېځ;تېښت;تيښته;ټاخ;ټپال;ځغاست;ځغاسته;ځغستا;ځغستنه;ځغلېده;څېښتېدنه;خبا;دالوتو قوت;دسترګو More…