Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
溃乱 溃疡 溃裂 溃逃
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[kui4] (检) (ترهغى پورى چه دچا وچيدو حدته ورسېږى);انفجار;انفلاق;بيلتون;پنچرول;چاود;چاودل;چاودنه;چاودون;چاودېدنه;چاوديدنه;چودنه;چونه;څوخيدل ټنډيدل;سره بيليدل;سره ړنګيدل;ګلخن;نا څاپه پيدا More…
2.
[kui4] (检) اورۍ;پړ;خپم;شهوت پاروونکی;غروپر;لر;مات;مغلوب;مغلوبېدل;چټ پټ;مقهور;تيت پترک;جر;ګډوډ
3. 溃乱
[kui4 luan4] (检睹) اخلالول;تکليف رسول;زحمت ورکول;سخ;ګډوډ كول;ليونى كول;ګرومول
4. 溃疡性的
[kui4 yang2 xing4 de5] (检号┦) ټپى;قرحه لرونكى;ناسور
5. 溃裂
[kui4 lie4] (检吊) سقوط;ماته;نا كامى;سخته ماته;شرموونكې ماته;ناڅاپي سقوط
6. 溃逃
[kui4 tao2] (检発) تېښته;(لكه دمرغانو);الوتنه;الوته;په ودانۍ كې ددوو پوړو تر منځ زينى;ترړه;تښتېدنه;تښتېده;تېځ;تېښت;تيښته;ټاخ;ټپال;ځغاست;ځغاسته;ځغستا;ځغستنه;ځغلېده;څېښتېدنه;خبا;دالوتو قوت;دسترګو More…