Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
源动 源头 源泉 源点
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[yuan2 dong4 li4] (方笆) کډبه;هغه څوک چي په کډه کولو يا کوچېدلو کي مرسته کول يه کسب وي
2. 源头
[yuan2 tou2] (方繷) More…
3. 源泉
[yuan2 quan2] (方瑄) ار;جلاله;چينه;سراوبی;سرچشمه;سرچينه;ګاګ;ماخذ
4. 源点
[yuan2 dian3] (方翴) More…