Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
滑倒 滑冰 滑头 滑旱 滑水 滑润 滑溜 滑稽 滑翔 滑行 滑车 滑轮 滑铁 滑雪 滑鼠
selected terms: 26

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 滑倒
[hua1 dao3] (菲) (چې له بېړۍ څخه ساحل ته راځي);(لكه دخولې);(لكه دكاغذ);(لكه دونې);(لكه نرخ);(له لاسه لكه ماهى);اشتباه;اشتراک کوونکي;اطلس;املاک;آهنګري;اوبېدنګ;اويزاندول;بالښت;بچكى;بچګى پرې More…
2. 滑冰
[hua2 bing1] (菲) چوخل;لخچک;یخلوبه;يخمالک
3. 滑头滑脑
[hua2 tou2 hua2 nao3] (菲繷菲福) انندوي;اوپړه;بد اخلاقه;بد کاری;بد ناموسه;بدلاری;بدلامی;بدورده;بې ثباته;پاپي;تښتند;چالاك;چالباز;چرتکی;چړچه يي;چمباز;څلور سترګی;ډګه ور;زنکه More…
4. 滑旱冰
[hua2 han4 bing1] (菲) ارابه ييز بوټان
5. 滑水
[hua2 shui3] (菲) (لفزي ښوييدونكى دړه چې په بوټانو پورې تړل كيږې او په كنګل ښوييږي);بيچه;څېړ;درغېدل;سكيټ;ښويول;ښويېدل;کيله;ليکه;يخمالک وهل;يوډول سمندرې كب چې پلن او هوارجسم او اوږده نرۍ لكۍ More…
6. 滑润剂
[hua2 run4 ji4] (菲柬警) تېل لكه ګريس ميل ايل اوداسى نور;غو ړ;غوړ;روغن
7. 滑溜
[hua2 liu1] (菲啡) انندوي;اوپړه;بد اخلاقه;بد کاری;بد ناموسه;بدلاری;بدلامی;بدورده;بې ثباته;پاپي;تښتند;چالاك;چالباز;چرتکی;چړچه يي;چمباز;څلور سترګی;ډګه ور;زنکه More…
8. 滑溜溜的
[hua2 liu1 liu1 de5] (菲啡啡) پوواړ;تتړ;جوټه;چټل;چړېس;چغټ;خچن;خۍ;خيرن;خيرن پيرن;رېمن;شحمي;غوړ;غوړېچن;ګړبېزن;ګلمل;ګهور;کثيف;کرغېړن;ککړ;ککړ پکړ;ککن;لغوړن;لوغړن;ممغوړن;غوړېجن;سربه
9. 滑稽
[hua2 ji1] (菲絔) دخنداوړ;دملنډووړ;عجيب;عجيب وغريب;کوميک;مسخره
10. 滑稽举动
[hua2 ji1 ju3 dong4] (菲絔羭笆) مسخرګي
11. 滑稽剧
[hua2 ji1 ju4] (菲絔粿) (ډرامه);چه دملنډو او مسخرو څخه ډكه وى;خندوونكې لوبه;لوبه;خندوونكې ډرامه;دملنډواوطنزننداره
12. 滑稽化的作品
[hua2 ji1 hua4 de5 zuo4 pin3] (菲絔て珇) ( ديوې خبرې );پيرې;پيښې;پيښې كول;خندنۍ پيښې;ملنډې وهل;ناوړه تعبير
13. 滑稽性模仿作品
[hua2 ji1 xing4 mo2 fang3 zuo4 pin3] (菲絔┦家ラ珇) ( دملنډو دپاره );ادبي پيښې;ادبي پيښې كول;ادبي تقليد;مزاح
14. 滑稽的动作
[hua2 ji1 de5 dong4 zuo4] (菲絔笆) اکر بکر;پېش آمد;چارچلند;چال چلند;چلاو;چلن;چلند;چم;خرڅول;روش;رويه;سلوک;سيرت;غونی;ګوزاره;کړه وړه;لام لباس;مسخر ګي
15. 滑翔机
[hua2 xiang2 ji1] (菲稻诀) پلانېر;ارغنجک;باڼیچغ;پېنګه;پېنګو;ټال;ددې الوتكى پيلوټ;ښوييدونكى;يوه الوتكه چې ماشين نه لى
16. 滑行者
[hua2 xing2 zhe3] (菲︽) پلانېر;ارغنجک;باڼیچغ;پېنګه;پېنګو;ټال;ددې الوتكى پيلوټ;ښوييدونكى;يوه الوتكه چې ماشين نه لى
17. 滑车
[hua2 che1] (菲ó) غرغرک;پولى;څرخه;دونګله;غرغره;ګړګی;کرکړی;غرغړه;ګوټک;مکړی
18. 滑车轮
[hua2 che1 lun2] (菲ó近) څرخ;غرغره;مکړی
19. 滑轮
[hua2 lun2] (菲近) غرغرک;پولى;څرخه;دونګله;غرغره;ګړګی;کرکړی;غرغړه;ګوټک;مکړی
20. 滑铁卢
[hua2 tie3 lu2] (菲臟縞) ; city in northeast Iowa (USA)