Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
滚动 滚开 滚木 滚烫 滚草 滚落 滚转 滚轴 滚雪
滚动的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[gun3 dong4 de5] (簎笆) ګز;تولند;څپان;څپاند;څپې څپې;رغړند;رغړېدنه;رغښت;رغښتنه;رغښتونکی;ښويند;ښويندوکی;غاړې;لغړندوکی;لغښتنه;متلاطم;کولېده;لولنده;غښتنه;غړنګ;غړونه;غړنده