Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
滚动 滚开 滚木 滚烫 滚草 滚落 滚转 滚轴 滚雪
滚木材 滚木球
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[gun3 mu4 cai2] (簎れ) دوه اړخيزه ملګرتيا;سياسي راكړه وركړه
[gun3 mu4 qiu2 xi4] (簎れ瞴栏) بوغ;(ګېند);(لكه دڅڅى);انګيټۍ;اورېکی;بټۍ;بلغمي پياله;پجم;پجن;پنډوس;تشت;تودلۍ;چکۍ;خزه;خومره;دبولينګ بنډوسګى;دبولينګ لوبى كول;دپنډوسكى اچونه ياوارونه;دهر شى كاسه ډوله More…