Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
滚动 滚开 滚木 滚烫 滚草 滚落 滚转 滚轴 滚雪
滚落
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 滚落
[gun3 luo4] (簎辅) اپوټه کېدل;اړول;الوړې کېدل;بربړوک;بودرۍ خوړل;بوغ;پر خوله لګېدل;پربل مخ اړول;پرځول;پرځېدل;پرځېدنګ;پرزول;پرزېدل;پريوتنه;پړتاوېدل;په خرپ لويدل;په درب لويدل;په More…