Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
滴下 滴流 滴滴 滴答 滴管
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[di1] (簑) څاڅکى;(تياتر);(دحيواناتو په مورد كى);(لكه دپردې);اپوټه کول;اپوټه کېدل;اپول;اپيلل;اچول;آرامېدل;ارول;استول;الوړې کول;الوړې کېدل;اوښکه;ايله كول;بايلل;بربړوک;بېرکه;بېکسه;پاڼ;پر خوله More…
2. 滴下
[di1 xia4] (簑) څاڅکى;څڅواکی;څڅوېکی;څڅېدل يا څڅول;څک;څکواکی;څکول;ځنځول;دړی;زرامی;زنزاوی;زنزل;زنزېدل;قطره;کتره;کتره کتره;ننول;ننېدل;نينول;نينېدل;څڅول;راتويېدل;څڅېدل;څڅوبى ◊ [di1 More…
3. 滴流
[di1 liu2] (簑瑈) بياله;تار;ترشح;چړاوه;څاڅكي;څاڅكي څاڅكي تويېدل;څاڅكي څاڅكي;څڅون;څڅېدل;څکا;رمۍ;زاو;زنزل;زنزونګ;زنزونه;زنزېدنګ;زيم;زيم وهل/ايستل;ګاګ;لښتى;ننېدل;څڅول;څرکا;څڅوبى
4. 滴滴答答的响
[di5 di5 da5 da5 de5 xiang3] (簑簑氮氮臫) کونی;براځه;کنه;( لكه دبالښت يانيالي );( لكه دتصحيح );( لكه دساعت );(اصط);ابره;اورچينې;بګۍ والا;بګيوان;په ټك ټك شمېرل;پور;پوښ;ټاپ;ټانګه وال;ټك ټك;ټك ټك More…
5. 滴答地响
[di1 da2 di4 xiang3] (簑氮臫) ( لكه   دباران څاڅكى چې دكړكۍ په ښيښه لګيږي );په زوره غږيدل;تر پهار كول;خرچېدل;دغلو ژبه;زرزرى;ژرژر اوروان غږ يدل;هسك ږغيدل;شرهار
6. 滴答声
[di1 da5 sheng1] (簑氮羘) کونی;براځه;کنه;( لكه دبالښت يانيالي );( لكه دتصحيح );( لكه دساعت );(اصط);ابره;اورچينې;بګۍ والا;بګيوان;په ټك ټك شمېرل;پور;پوښ;ټاپ;ټانګه وال;ټك ټك;ټك ټك كول;ټک;چليپا را More…
7. 滴管
[di1 guan3] (簑恨) بمبه;ننوونی